Strona główna

Kontakt
strona główna

 

Dane kontaktowe:

WSC Witold Szymanik
i S-ka Sp. z o.o.

Biuro handlowe
ul. Brukselska 44 lok. 2
03-973 Warszawa

tel. +48 22 617 68 35,
+48 22 616 07 65
fax +48 22 616 07 74

e-mail: wsc@wsc.pl
www.archicad.pl
www.wsc.pl


 

Dane rejestrowe:

WSC Witold Szymanik i S-ka Sp. z o.o.
ul. Ksawerów 21, 02-656 Warszawa

KRS: 0000194627

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 62.100 zł opłacony w całości

NIP: 521-012-44-55
REGON: 012072088
EU tax registration number: PL5210124455

Konto bankowe PLN (płatności krajowe): BZ WBK 1 Oddz. W-wa, ul. Kasprowicza 119a, 01-949 Warszawa,
Nr rachunku: 24 1090 1014 0000 0001 0375 4193

Konto bankowe EUR (płatności zagraniczne): Alior Bank S.A., ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa,
POLAND SWIFT (BIC) CODE: ALBPPLPW IBAN: PL95130000002076004004230001

    WSC Witold Szymanik Sp z o.o., ul. Brukselska 44 lok. 2, 03-973 Warszawa
tel. +48 22 617 68 35, +48 22 616 07 65; fax +48 22 616 07 74, e-mail:wsc@wsc.pl
w